Bon prezentowy kwotowy

300,00 1000,00 

 zł

Opis

Wybierz bon na dowolna kwotę. Uprawnia on do skorzystania z usługi w cenie równej wartości bonu lub wyższej jeśli zostanie uiszczona różnica przez osobę realizującą bon. Realizacja bonów odbywa się na terenie Warszawy w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu bonu. W celu realizacji bonu należy skontaktować się pod adres email lub numer telefonu podane na bonie.